Een huis of appartement kopen is geen dagelijkse bezigheid. Door de hoge en stijgende prijzen van vastgoed is het merendeel van de Belgen en Nederlanders voor de aankoop van een woonst aangewezen op een hypothecaire lening. Naast banken kan je ook anno 2016 bij een groot deel van de verzekeraars terecht voor een hypothecaire lening. Maar wie kan mij helpen in de zoektocht naar de meest geschikte lening?

Hypothecaire leningen vergelijken

Hypothecaire LeningHeb je het gevoel dat banken je van het kastje naar de muur spelen wanneer ze menen de meest voordelige rentevoet van de markt aan te bieden? In de zoektocht naar de geknipte hypothecaire lening komt het er vaak op aan om hard op tafel te slaan en vooraf welbepaalde doelstellingen vooropgesteld te hebben. Hypothecairelening.net vormt een informatieve website die op onafhankelijke wijze gespecialiseerde kennis omtrent hypothecaire leningen verzamelde. Op die manier start je in elk geval op een geïnformeerde wijze aan het gesprek omtrent een hypothecaire lening.

De teksten van Hypothecairelening.net werden opgesteld in een neutraal en eenvoudig Nederlands. In tegenstelling tot banken en verzekeraars die strooien met begrippen als ‘hypotheek in eerste rang’ of ‘hypothecaire lening afsluiten’, wordt de hypothecaire lening eenvoudig verduidelijkt binnen Hypothecairelening.net. Wanneer er gebruikt gemaakt wordt van meer gespecialiseerde termen, worden deze vervolgens ook uitvoerig verduidelijkt.

Het vergelijken van hypothecaire leningen bestaat niet uitsluitend in het vergelijken van de rentevoet. Ook de gewenste waarborgen, het vast of variabel karakter van de rentevoet en de service kunnen mee spelen in het bepalen van de meest geschikte hypothecaire lening. Vergis je echter niet. Ook als bemiddelaar in hypothecaire leningen of andere professional bevat Hypothecairelening.net waardevolle informatie.

Hypothecaire lening: bezint eer ge begint

Toegegeven: het gezegde “bezint eer ge begint” zal je wellicht zelf nog weinig in de mond nemen. Ouders en grootouders gebruikten het gezegde om te verduidelijken dat men zich best vooraf informeert en alles vergelijk alvorens iets definitief te ondertekenen. Bij het kiezen van een hypothecaire lening geldt dit gezegde echter meer dan ooit. Een hypothecaire lening is immers een lening voor de aankoop van een woning, waardoor het financieel belang dat achter de lening schuil gaat doorgaans vele honderdduizenden euro’s bedraagt.

Wat is de impact op jouw financiële middelen wanneer je plots zonder partner of echtgenoot belandt? Kan je in die hypothese de lening zelf aflossen, of zal je noodgedwongen op zoek moeten gaan naar bijkomende financiële middelen? Door middel van de hypothecaire lening kan een kredietgever in geval van wanbetaling overgaan tot openbare verkoop van het onderpand.

Uit het bedrag van de verkoop haalt de kredietgever het verschuldigde saldo, alsook eventuele boetes. Indien het bedrag van de verkoop niet voldoende zou zijn, loopt men het risico dat tekorten worden verhaald op spaargeld of loonbeslag. Een hypothecaire lening afsluiten is dus niet hetzelfde als een brood bestellen bij de bakker.

Over deze website

Een eerste luik van de website richt zich op algemene informatie omtrent de hypothecaire lening. Kan je meer dan één hypothecaire lening nemen op dezelfde woning? Hoeveel tijd heb je om een achterstal binnen hypothecaire leningen af te lossen? Deze en nog vele andere vragen worden binnen Hypothecairelening.net beantwoord. Een tweede luik van Hypothecairelening.net behandelt de mogelijkheid om de lening te herzien en/of vervroegd af te lossen.

Vele gezinnen hebben immers hun hypothecaire lening afgesloten in een periode waarbinnen lenen duurder was en ze bijgevolg een hogere rentevoet voor de hypothecaire lening overeenkwamen. Een plausibele oplossing hiervoor is de hypothecaire lening vervroegd aflossen en een nieuwe hypothecaire lening afsluiten bij dezelfde kredietgever. Anderzijds kan men tevens de hypothecaire lening vervroegd aflossen bij kredietgever X en overstappen naar kredietgever Y. Kortom, hypothecaire leningen herzien vormt geen uitzonderlijke situatie.

Ook de nodige tools en calculators zijn beschikbaar op de website van Hypothecairelening.net. Via de hypothecaire lening simulatie van Hypothecairelening.net kan men eenvoudig en snel simuleren hoeveel men maximaal kan ontlenen en wat de maandelijkse/jaarlijkse afbetalingen zijn. Tot slot speelt Hypothecairelening.net in op de actualiteit. Hypothecaire leningen afsluiten en vergelijken komen dagelijks terug in de actualiteit, zodat een blog zich op drong. De Belgische en Vlaamse overheid sleutelen bijvoorbeeld regelmatig aan de fiscale regelgeving op vlak van deze leningen. Via de blog van Hypothecairelening.net word je omtrent al deze updates geïnformeerd.

Kortom, ben je als alleenstaande of pas samenwonend stel op zoek naar objectieve en nuttige informatie omtrent de hypothecaire lening? Of heb je reeds enkele gesprekken gehad met banken en kredietgevers, maar twijfel je of je de beste én voordeligste hypothecaire leningen voorgeschoteld kreeg? Hypothecairelening.net mag in die hypothese met zijn nuttige informatie en hypothecaire leningen simulator niet ontbreken aan jouw favoriete websites.