Leestijd: 4 minuten

Vanaf september 2016 zullen gezinnen op zoek naar een woningkrediet simpelweg in het postkantoor kunnen langskomen. Eén jaar na de overname van kredietinstelling Krefima en na een succesvolle testfase in 14 verschillende postkantoren, heeft bpost bank aangekondigd om per dit najaar woningkredieten in het postkantoor aan te bieden. Bpost bank hoopt op die manier te kunnen profiteren van de grote boom aan woningkredieten en de stap voor consumenten richting een hypothecaire lening te verkleinen.

Verschillende hypothecaire leningen

Hypothecaire lening? Even langs het postkantoorDe woningkredieten van bpost bank zullen niet beperkt blijven tot één standaardmodel met één vaste of variabele rentevoet. Iedereen op zoek naar een hypothecaire lening om een woning te kopen of te verbouwen kan voor persoonlijk advies in het postkantoor terecht, waar na een analyse een overzicht van de meest aanbevolen hypothecaire lening volgt. Volgens de bank zal er geen verplichting bestaan om vooraf klant te zijn van bpost bank, noch een rekening te openen op het moment dat het woningkrediet wordt afgesloten. Op die manier wenst bpost bank haar aanbod consumentvriendelijker te maken. Tot op heden is vaak het probleem dat gezinnen niet weten wat de gangbare rentevoet is. Wie intekent bij bank X voor een zichtrekening of schuldsaldoverzekering ontvangt bijvoorbeeld bijkomende korting. Idem wat betreft gezinnen die hun aandelen of obligaties zouden onderbrengen bij de bank. Bpost bank zal uitsluitend een vast aanbod hypothecaire leningen met vaste en variabele rentevoet aanbieden, los van enige bijkomende verplichting.

De rentevoeten van de variabele woningkredieten zullen elke 5 of 10 jaar worden aangepast in functie van de evolutie van de markt. Ook zal bpost bank de mogelijkheid bieden om 100% van de aankoopwaarde te financieren, waar bepaalde banken momenteel slechts 90% of minder wensen te financieren. Vrijwel iedereen kan daardoor een hypothecaire lening bij bpost bank bekomen. Ook met snelheid wenst bpost bank zich te onderscheiden. Bpost bank engageert zich om binnen de 48u een kredietaanvraag te valideren.

Bpost, meer dan alleen een postkantoor

Bpost is intussen uitgegroeid tot één van de grotere spelers op de financiële markt. Naast het klassieke postgebeuren, beschikt de groep ook over een eigen bank met inmiddels meer dan 1 miljoen klanten. Naast betalen, sparen en beleggen, kunnen geïnteresseerden per september 2016 ook bij bpost terecht voor woningkredieten. Op die manier verkleint bpost bank de kloof met andere financiële instellingen, zoals ING, BNP Paribas Fortis en KBC bank die deze diensten in het verleden wel al aanboden.
Door de introductie van de woningkredieten hoopt bpost bank tegen 2019 ongeveer 10% van de financiële markt te beheren. Van de totale geraamde activa zou 25% moeten gegenereerd worden door woningkredieten, oftewel 2,5 miljard euro.

Lenen voor tweede woning nog steeds fiscaal interessant

Wie in 2014 geïnteresseerd was in de aankoop van een woning werd aangeraden om zich na de zesde staatshervorming richting de notaris te reppen. De woonbonus zou immers ter gelegenheid van de zesde staatshervorming een regionale bevoegdheid worden, waarbij Vlaanderen deze woonbonus zou verminderen. Op basis van vergelijkingen blijkt evenwel dat het lenen voor een tweede woning nu wel nog fiscaal interessant kan, in bepaalde situaties zelfs nog voordeliger dan vóór het oude systeem van de woonbonus.

Lenen voor woning geeft recht op woonbonus

Tot en met het begin van 2014 was de de belastingaftrek van kapitaal en interest voor de eigen woning (ookwel “woonbonus”) een federale aangelegenheid. Met andere woorden: wie in Vlaanderen of Wallonië woonde kon een identiek bedrag jaarlijks op zijn/haar belastingen in mindering brengen. Ter gelegenheid van de zesde staatshervorming werd via de wet van 6 januari 2014 deze bevoegdheid overgeheveld naar de deelstaten. Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest konden na deze hervorming vrij bepalen hoe ze de belastingaftrek van kapitaal en interest wensten vorm te geven. Vlaanderen verminderde de totale belastingaftrek, waardoor het minder interessant werd een woning aan te kopen of het woningkrediet te herfinancieren.

De cijfers ter verduidelijking: tot december 2014 kon er krachtens de federale regelgeving 2.280 EUR per persoon in de fiscale korf voor de eigen woning toegevoegd worden. Was deze woning tevens de enige eigen woning, dat kon dit bedrag vermeerderd worden met 760 EUR. Gezinnen met drie kinderen konden deze belastingaftrek verhogen met 80 EUR. In totaal kon een gezin met drie kinderen daardoor krachtens de federale woonbonus jaarlijks 5.400 EUR in mindering brengen. Wie zijn lening zou afsluiten of herfinancieren voor eind december 2014 zou dankzij de overgangsbepalingen gedurende 10 jaar het oude systeem kunnen behouden. Wie één dag later, op 1 januari 2015 zijn woonkrediet zou afsluiten, zou reeds vallen onder de nieuwe, deelstatelijke regeling. De aftrek van de federale woonbonus was daarenboven mogelijk aan marginaal tarief, lees: het tarief van de hoogste belastingschijf. Iets wat na de hervorming zou wijzigen naar maximum 40%.

Woonbonus Vlaanderen na 1 januari 2015

Zoals hierboven vermeld, werd het systeem van een woonbonus behouden, maar werden de bedragen door Vlaanderen geminderd. Het basisaftrekbedrag van een persoon bedraagt sindsdien 1.520 EUR, te verhogen met 760 EUR wanneer de woning wordt gebruikt als enige eigen woning en 80 EUR gedurende de eerste 10 jaar als overgangsregeling. Het totaal aftrekbedrag van het gezin met drie kinderen bedraagt daardoor 3.880 EUR op jaarbasis, of een verschil op één dag van 1.520 EUR per jaar. Men begrijpt onmiddellijk waarom iedereen per se uiterlijk 31 december 2014 een lening voor de aankoop van de woning of herfinanciering wou afgesloten hebben.

Lening tweede woning

Lenen voor een tweede woning was steeds uitgezonderd van het systeem van de woonbonus. Lenen voor een tweede woning wordt immers gelokaliseerd onder het langetermijnsparen, waarbij men de intresten en 30% van de kapitaalaflossingen in mindering kan brengen. Dit voordeel wordt echter jaarlijks begrensd op 2.260 EUR voor de hele korf.
Anders gesteld: wanneer men reeds in december 2014 beschikte over niet één, maar twee woningen, werd in elk geval de 760 EUR als belastingvoordeel voor de enige eigen woning verloren. Geïnteresseerden in een tweede woning of investeerders vielen dus steeds terug op de korf van het langetermijnsparen. Door de gunstige rentevoet op de financiële markt loont het de moeite om te kijken voor de financiering van een tweede woning. Men betaalt nagenoeg geen intrest en kan bijvoorbeeld de tweede woning verhuren.

Wie nu dus zou intekenen voor een tweede woninglenig of hypothecaire lening kan genieten van de Vlaamse woonbonus voor de gezinswoning, en voor de tweede lening van de fiscale vermindering van de korf langetermijnsparen. Afhankelijk van de financiële situatie loont het dus de moeite in te tekenen voor een tweede (vakantie) woning.