Leestijd: 2 minuten

Op 1 april 2017 traden meerdere wijzigingen wat betreft woonkredieten of hypotheken in werking. Dankzij een informatieblad (ESIS) die een kredietgever verplicht dient te overhandigen, het plafond op dossierkosten en de vermelding van het jaarlijks kostenpercentage (JKP) wordt het eenvoudiger om hypotheken onderling te vergelijken.

Huidige situatie

Wie momenteel een offerte voor een hypotheek bij een kredietgever vraagt, wordt wellicht overstelpt met een overvloed aan informatie en bijkomende voorwaarden. Zo geldt de rente voor het woningkrediet enkel wanneer men een bepaald bedrag aan spaarreserves bij de bank aanhoudt, een schuldsaldoverzekering of brandverzekering afsluit, enz. Voor gezinnen op zoek naar de beste hypotheek is het vaak een doolhof doorheen de verschillende tarieven. Ook de Europese wetgevers zagen deze moeilijkheden voor kredietnemers in en besloten een richtlijn uit te vaardigen omtrent hypothecaire kredieten (de Hypothekenrichtlijn). Deze Europese richtlijn werd recent omgezet in Belgische wetgeving, waarvan de bepalingen nu op 1 april 2017 in werking traden.

Nieuwe regels hypotheken

De nieuwe regelgeving omvat volgende verplichtingen voor kredietgevers:

  1. Gestandaardiseerd informatieblad (ESIS). Kredietgevers die informatie omtrent een hypothecaire lening overhandigen moeten dit vanaf nu verplicht doen via een Europees gestandaardiseerd informatieblad. Het informatieblad dient verplicht alle kenmerken van de hypotheek te omvatten, zoals het kredietbedrag, de looptijd, het JKP, enz.
  2. Plafond dossierkosten. Banken krijgen een beperking op het bedrag dat ze max. mogen aanrekenen als dossierkost bij een hypotheek. Voor een nieuw woningkrediet is deze dossierkost begrensd op 500 EUR. Voor een nieuw woningkrediet in combinatie met een overbruggingskrediet is dit 800 EUR. Een overbruggingskrediet zonder hypotheek mag max. 300 EUR aan dossierkosten met zich meebrengen. De Belgische wetgever heeft ook geopteerd de dossierkosten bij een herfinanciering te beperken. In geval van een eerste herfinanciering gedurende het jaar bedraagt de dossierkost max. 50% van de initiële dossierkosten. Bij een tweede, derde, enz. financiering in één jaar mag de kredietgever de volledige 100% van de dossierkosten aanrekenen. Bij twee herfinancieringen in 1 jaar, bedraagt de dossierkost dus max. 750 EUR (250 EUR van de eerste herfinanciering + 500 EUR van de tweede herfinanciering) (met uitzondering van de kost van de initiële hypotheek).
  3. JKP. Net zoals bij consumentenkredieten zijn kredietgevers bij een hypotheek vanaf nu ook verplicht het JKP te vermelden. Dit betekent dat de kredietgever verplicht alle kosten verbonden aan het krediet moet vermelden. Zo zal dit totaalpercentage niet alleen het bedrag van de rente, maar ook de dossierkosten, administratiekosten, schuldsaldoverzekering, enz. omvatten.

Door deze drie maatregelen wordt het voor consumenten dus (wellicht) een stuk eenvoudiger om hypotheken te vergelijken. Zeker bij een woningkrediet kan immers een klein verschil van 0,1% of 0,15% JKP een aanzienlijk verschil over de hele looptijd van de lening geven. Ook gezinnen die denken aan een herfinanciering van hun woningkrediet kunnen voordeel halen uit de nieuwe regelgeving.