Leestijd: 2 minuten

Als het van Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein afhangt, wordt het binnenkort mogelijk om geld te lenen voor een huis zonder eigen inbreng. De minister bracht daarvoor eerder dit jaar de sector bouw, banken en verzekeraars samen in de hoop een regeling uit te werken. De Nationale Bank van België (NBB) heeft nu groen licht gegeven, zij het onder bepaalde voorwaarden.

Huidige situatie hypotheek afsluiten

In de praktijk hanteren de meeste kredietgevers momenteel de regel dat je als kredietnemer over een eigen inbreng van minstens 20% moet beschikken. Door middel van deze 20% worden de kosten verbonden aan de aankoop van een huis gefinancierd, zoals bv. registratierechten, notariskosten, … Andere kredietgevers gaan nog een stapje verder en vereisen een inbreng van 20% van de aankoopwaarde plus de mogelijkheid om alle bijkomende registratie- en notariskosten zelf te financieren. Deze minimale inbreng passen ze toe aangezien de NBB in mei 2017 nog maar had opgeroepen om beducht met de overwaardering op de vastgoedmarkt om te gaan.

Voor veel jonge mensen zorgt deze eigen inbreng van 20% voor problemen. Ze beschikken immers niet zelf over dit startkapitaal of kunnen niet rekenen op hulp van thuis om deze kost te financieren. Op die manier krijgen zij geen woonlening of enkel een lening aan een hogere rentevoet. “Ik vind het heel belangrijk dat jonge mensen een eigen woning kunnen kopen”, aldus de minister. “Als je maar 80 procent mag lenen, loopt het bedrag dat je meteen op tafel moet leggen snel op. Tel daar de registratierechten en notariskosten bij, en het wordt algauw een onmogelijke opdracht. Een huis mag geen voorrecht zijn voor wie steun krijgt van familie.”

Principe van kredietverzekering

Naar aanleiding van het samenzitten van de minister met banken en verzekeraars hebben enkele verzekeraars aangegeven bereid te zijn een verzekering uit te brengen waardoor jonge gezinnen zonder eigen inbreng toch een 100% woonlening kunnen afsluiten. Volgens de Confederatie Bouw zouden op die manier jaarlijks zo’n 2.000 gezinnen geholpen kunnen worden. Het gaat echter steeds om gezinnen met een voldoende stabiel inkomen, maar waarbij enkel de 20% spaargeld ontbreekt.

Groen licht Nationale Bank van België

De minister verzocht reeds in april van dit jaar aan de NBB om een formeel advies over het voorstel. De NBB geeft nu groen licht voor het systeem van een kredietverzekering die het mogelijk maakt 100% van het bedrag van de woning te lenen. Wel gaf de NBB aan de banken strengere regels op te leggen voor de berekening van de kapitaalvereisten voor zulke leningen. Of anders gesteld: ook al is het banken niet verboden om een hypotheek van meer dan 80% toe te staan, wel zal het de bank zijn die moet aantonen dat ze een voldoende sterke buffer achter de hand heeft. De kredietverzekering zou gewaarborgd moeten worden door een erkende verzekeraar met een rating. Een waarborgcontract is niet voldoende. Hierdoor dreigt het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) van 100% woonleningen toch een stuk hoger te liggen dan deze van een 80% woonlening.

Minister Tommelein zal nu opnieuw de banken en verzekeraars samenbrengen om een concreet product te ontwikkelen. De minister maakte evenwel onmiddellijk duidelijk dat de Vlaamse Regering niet zal tussenkomen met een financiële waarborg.