Leestijd: 4 minuten

Dat woningleningen of hypothecaire leningen voordeliger werden, was al een maandenlange evolutie. Voor het eerst in het bestaan van hypothecaire leningen is evenwel de rente bij een kredietinstelling gedaald tot beneden de 1%. De coöperatieve bank Crelan biedt haar klanten een tarief van 0,96% indien deze opteren voor een hypothecaire leningen op 10 jaar.

Belang historisch dieptepunt

Woningrente bereikt historisch dieptepuntOokal waren de tarieven van hypothecaire leningen reeds laag, het verschil tussen 1,10 en beneden de 1% heeft hoofdzakelijk een psychologische impact. Voor gezinnen die twijfelden hun huurappartement of –woning te verlaten en te investeren in een gekochte woning, blijkt de keuze nu sneller te maken. Volgens analisten zou Crelan de eerste bank ooit zijn die beneden de grens van 1% gaat.

De historische gegevens zijn afkomstig van Spaargids.be, een website die getuigenissen en evaringen van andere spaarders en beleggers verzameld. De website vermeldt slechts ‘enkele’ gevallen bij Crelan. Volgens nader onderzoek blijken evenwel meerdere tientallen gezinnen bij Crelan een woninglening vekegen te hebben beden de 1% rente. “Het kan”, bevestigt Leo De Roeck, de woordvoerder van Crelan. De man benadrukt echter dat het “zeer uitzonderlijk is, voor klanten met een zeer goed dossier”. Lees: klanten die een breed beschikbaar kapitaal bij de bank hebben staan en slechts een beperkt risicoprofiel hebben.

Ook de verhouding tussen de waarde van het pand en geleend bedrag heeft een impact op het rentetarief. Voor gezinnen die opteren slechts 50% van de aankoopsom te lenen en het overige te betalen met eigen spaarmiddelen, zal de woningrente lager liggen. Immers: de bank ontvangt een zekerheid op de totale verkoopwaarde van de woning, maar heeft slechts een openstaande schuld van 50%. Gezinnen die een grotere som wensen te ontlenen of minder waarborgen zouden kunnen voorleggen, zouden ‘gesanctioneerd’ worden met een hogere rente.

Andere banken stellen zich kritisch op

Hoewel Crelan de trend zou kunnen zetten voor andere Belgische banken, zijn er tot op vandaag geen andere Belgische en buitenlandse banken gedaald met hun tarief beneden de 1%. De gangbare tarieven bij andere banken, variëren tussen de 1,14 en 1,23% (voor een hypotheek op 10 jaar met vaste rente). Opmerkelijk: bepaalde banken uitten zich kritisch omtrent de historische grens van 1% van Crelan.

Volgens hen zou Crelan nu inzetten op schaalvergroting en zich daar, zelfs bewust, financieel pijn voor willen doen. De 1% hypothecaire rente is volgens hen geen werkbaar tarief, maar slechts een tijdelijke zet om een breder publiek aan te trekken en in te spelen op de pers. “Elke bank moet haar eigen beleid uitstippelen en misschien speelt hier de Batibouw-koorts. Maar het is geen positieve ontwikkeling als banken bijna evenveel vragen als de Belgische overheidsobligaties op 10 jaar, terwijl ze toch allerlei risico’s lopen. Hoe dat met zo’n tarief kan, is Chinees voor mij,” aldus Luc Coene, de oud-gouverneur van de Nationale Bank.

Toekomstige ontwikkelingen

Vraag is of deze historische ontwikkeling zich de komende maanden nog zal verder zetten. Volgens analisten zou er niet al te veel marge bestaan beneden de 1%. Banken genereren immers hun winst door het verschil tussen de deposito- en de hypotheekrente. Aangezien de deposito-rente quasi op zijn laagst mogelijke pijl staan, banken mogen immers geen lagere deposito-rente aanbieden dan 1%, zal het verschil tussen beiden niet meer kunnen toenemen en zullen banken ook de rente op hypothecaire leningen niet verder kunnen laten dalen. Een goedkopere lening vinden dan bijvoorbeeld wat Crelan pakweg nu aanbiedt blijkt dan ook onmogelijk.

Tip: twijfelde jij en je partner al enige tijd om een appartement of woning aan te kopen? Dan kan het aangeraden zijn om nu toch de stap te wagen. Door de historisch lage rentevoet van 1% of minder, is het quasi goedkoper om maandelijks af te lossen in plaats van maandelijks huur te betalen. Wees evenwel niet overmoedig door een te hoog bedrag voor de waarde van een appartement of woning te betalen. Koop steeds een woning aan een marktconforme prijs. Door meer te lenen dan de werkelijke waarde van de woning zal je gesanctioneerd worden indien je vroegtijdig de woning wenst te verkopen, alsook door de bank die een minder gunstig rentetarief zal aanbieden.

Een praktijkvoorbeeld

Veerle en Hugo wonen momenteel in een 2 slaapkamer appartement. Ze betalen in het hartje van Brussel 850 EUR per maand, exclusief bijkomende kosten. Op jaarbasis betalen Veerle en Hugo bijgevolg 10.200 EUR (850 EUR x 12). Ze voelen zich comfortabel in de buurt en denken de eerste jaren niet aan verhuizen.

Wanneer Veerle en Hugo datzelfde appartement zouden willen kopen, betalen ze exclusief registratiekosten en notariskosten 200.000 EUR. Inclusief deze kosten (10% registratiekosten à rato 20.000 EUR en 2.500 EUR kosten notariële akte) komt de totaalprijs op 222.500 EUR. Wanneer ze zelf deze registratiekosten en notariskosten contant zouden betalen (bv. Spaargeld), blijft de totale te lenen som op 200.000 EUR.

Indien ze het tarief van Crelan (1%) zouden verkrijgen, betalen ze in totaal 2.000 EUR ‘kostprijs’ voor hun lening, oftewel op het einde van de hypothecaire lening 202.000 EUR. Indien ze plus minus 20 jaar datzelfde bedrag van 850 EUR zouden aflossen, hebben ze de integrale som terugbetaald en zijn ze eigenaar van het appartement.